Bevke Tekmovanje koscev in grabljic 25.8.2007


Moja stojnica Moja stojnica
Del stojnice pobliže Del stojnice pobliže
Lepo okrašane konjska vprega Lepo okrašane konjska vprega
Skupina grabljic in koscev spremljajo kmečka dekleta in harmonikaši v narodnih nošah, ki so poskrbeli za prigrizek in razvedrilo Skupina grabljic in koscev spremljajo kmečka dekleta in harmonikaši v narodnih nošah, ki so poskrbeli za prigrizek in razvedrilo
Skupina grabljic in koscev Skupina grabljic in koscev
Nazaj