XXXVIII. APIMONDIJA Ljubljana 24-29, Avgust 2003


nazaj
Vhod

VHOD v Cankarjev dom kjer je bilo središče Mednarodnega čebelarskega kongresa v Ljubljani 24-29, Avgust 2003

Foto Branko Obranovič Kočevje

naprej