XXXVIII. APIMONDIJA Ljubljana 24-29, Avgust 2003


nazaj
Danilo Bedek, Branko Obranovič in jaz smo imeli postavljeno stojnico v sklopu Apimondije v parku zvezda v Ljubljani

Danilo Bedek, Branko Obranovič in jaz smo imeli postavljeno stojnico v sklopu Apimondije v parku zvezda v Ljubljani

- Foto Branko Obranovič Kočevje -

naprej